انواع بچ با ترکیبی از انواع متریال با بهره گیری از دستگاههای حکاکی، برش لیزری و چاپ یووی
اتیکت چاپی بدون نیاز به کوتینگ با بهترین کیفیت