تندیس با ترکیبی از انواع متریال با بهره گیری از دستگاههای حکاکی ، برش لیزری و چاپ یووی
متنوع ترین تندیس های شیشه ای و سنگی